بارگذاری...

کانادا حداقل تمکن مالی 2020 برای دو برنامه ی اکسپرس انتری اعلام نمود

دولت فدرال کانادا مقدار تمکن مالی مورد نیاز که نیروی های کار متخصص باید ارائه دهند را افزایش داد این مقدار تمکن برای دو زیر شاخه نیروی کار متخصص فدرال (FSWP)و نیروی کار فنی (FSTP) می باشد.

میزان ارائه ی تمکن مالی بستگی به تعداد نفرات خانواده دارد. از نفر افزایش میزان تمکن مالی برای سال 2020 به طور مثال تمکن مالی برای یک نفر نسبت به سال 2019 حدودا 250 دلار کانادا افزایش یافته است.

با هم میزان تمکن مالی برای سال 2020 را مشاهده می کنیم.