هشدار مهاجرتی


ماهیت مهاجرت مدیران و صاحبان بیزینس و کسب و کار با آنچه وکلای مهاجرتی به متقاضیان ارائه می‌کنند در حد غیرقابل باوری متفاوت میباشد. ناآگاهی از واقعیت های زندگی و کسب و کار بعد از عزیمت به استرالیا،  سرمایه و سرنوشت متقاضیانی که از ویزای بیزینس (ساب کلاس ۱۸۸ و غیره) استفاده کرده اند را دچار مخاطرات جدی کرده و می کند لذا توصیه اکید می شود که قبل از اینکه میلیاردها اندوخته و سلامت روانی خانواده ی خود را وارد چالش کنید واقعیت های مسیری را که در آن قدم می‌گذارید را تحقیق کنید. دکتر غلامرضا ریحانی بزرگ مدیر دفتر مهاجرتی Visa100 از تاریخ ۱۶ جولای تا ۱۵ آگست در دفتر ایران حضور خواهند داشت. افرادی که این نوع پرونده مهاجرتی را افتتاح کرده اند صرفنظر از وکیل یا مشاوری که اختیار کرده اند و نیز کلیه علاقمندانی که در نظر دارند با استفاده از ساب کلاس های تجاری به استرالیا مهاجرت کنند فرصت مشاوره ی کاملا کاربردی و ملموس ایشان و آگاهی از حقایق بعضا تکان‌دهنده  را از دست ندهند. با هماهنگی قبلی پذیرای علاقمندان هستیم. 

مهاجرت | اقامت

ماهیت مهاجرت مدیران و صاحبان بیزینس و کسب و کار با آنچه وکلای مهاجرتی به متقاضیان ارائه می‌کنند در حد غیرقابل باوری متفاوت میباشد. ناآگاهی از واقعیت های زندگی و کسب و کار بعد از عزیمت به استرالیا،  سرمایه و سرنوشت متقاضیانی که از ویزای بیزینس (ساب کلاس ۱۸۸ و غیره) استفاده کرده اند را دچار مخاطرات جدی کرده و می کند لذا توصیه اکید می شود که قبل از اینکه میلیاردها اندوخته و سلامت روانی خانواده ی خود را وارد چالش کنید واقعیت های مسیری را که در آن قدم می‌گذارید را تحقیق کنید. دکتر غلامرضا ریحانی بزرگ مدیر دفتر مهاجرتی Visa100 از تاریخ ۱۶ جولای تا ۱۵ آگست در دفتر ایران حضور خواهند داشت. افرادی که این نوع پرونده مهاجرتی را افتتاح کرده اند صرفنظر از وکیل یا مشاوری که اختیار کرده اند و نیز کلیه علاقمندانی که در نظر دارند با استفاده از ساب کلاس های تجاری به استرالیا مهاجرت کنند فرصت مشاوره ی کاملا کاربردی و ملموس ایشان و آگاهی از حقایق بعضا تکان‌دهنده  را از دست ندهند. با هماهنگی قبلی پذیرای علاقمندان هستیم.