مشاهده خبر

وزیر جدید مهاجرت کانادا انتخاب شد

نخست وزیر کانادا،جاستین ترودو (Justin Trudeau)، مارکو مندیچینو ( Marco Mendicino) را به عنوان وزیر مهاجرت بعدی کشور کانادا معرفی نمود.

مهاجرت | اقامت

 وزیر جدید مهاجرت جایگزین احمد حسین  وزیر مهاجرت کنونی کانادا است که از سال 2017 میلادی تاکنون در این منصب قرار دارد.

مارکو مندیچینو ،46 ساله است و پیشینه ی بسیار درخشانی در دادستانی بخش فدرال کانادا دارد.

مارکو مندیچینو موظف به اجرای سیاست های مهاجرتی است که در انتخابات اخیر کانادا توسط جاستین ترودو به عنوان عضوی از اعضای لیبرال به مردم قول داده است.

مهم ترین برنامه های مهاجرتی جاستین ترودو عبارتند از: افزایش تعداد مهاجران برای مهاجرت به کانادا،در طی چهارسال  گذشته لیبرال ها  سقف مهاجرت را از حدود 260000  سالیانه به 330800 نفر درسال 2019 افزایش دادند و همچنین، این هدف برای سال 2021 حدود 350000 نفر تعیین شده است. لازم به ذکر است از جمله قول های لیبرال ها در این دوره از انتخابات افزایش 15% پذیرش پناهنجویان است. قول بعدی نخست وزیر کانادا و از جمله وظایف وزیر جدید مهاجرت کانادا رایگان نمودن هزینه ی اپلیکیشن سیتیزن شیپ کانادا است.

هم اکنون،مقیمان کانادا برای دریافت سیتیزنشیپ کانادا می بایست هزینه دولتی 530 دلار کانادا و همچنین 100 دلار کانادا بابت حق سیتیزن شیپ پرداخت کنند.لیبرال ها قول دادند که از این هزینه در جهت اصلاح قانون شهروندی کانادا چشم پوشی کنند.

برای آشنایی بیشتر با روش های مهاجرت به کانادا می توانید به لیست ویزاهای کانادا مراجعه نمایید