مشاهده خبر

آخرین امتیاز اعلام شده برای اکسپرس انتری کانادا

آخرین امتیاز اعلام شده برای اکسپرس انتری کانادا حداقل امتیاز 464 می باشد

مهاجرت | اقامت

آخرین امتیاز اعلام شده برای اکسپرس انتری کانادا حداقل امتیاز 464 می باشد.در این دوره 3900 کاندیدا موفق به کسب دعوتنامه شدند.تعداد دعوتنامه های صادر شده این دوره نسبت به دوره های قبل با افزایش 300 عددی مواجه است. لطفا توجه داشته باشید داشتن جاب آفر برای اکسپرس انتری اجباری نیست.