مشاهده خبر

تغییر لیست رشته های ساسکاچوان

لیست مشاغل ایالت ساسکاچوان تغییر نمود. از جمله تغییرات این لیست می توان به اضافه شدن برنامه نویسان کامپیوتر و مدیا،تکنسین های حسابداری و برنامه ریزان کنفرانس ها و رویدادها اشاره نمود

مهاجرت | اقامت

تعداد رشته های اضافه شده 24 رشته می باشد که از این 24 رشته 9 رشته به لایسنس خاصی احتیاج ندارند و مابقی شرایط خاص خود را دارا می باشند. لیست مشاغل اضافه شده به شرح زیر می باشد:

 ساسکاچوان

 ساسکاچوان

 

 ساسکاچوان

همچنین رشته هایی نظیر مدیران کشاورزی و جوشکار و .... به شرح زیر حذف گردید:

برای اقدام برای ایالت ساسکاچوان متقاضیان می بایست حتما سابقه ی کار داشته باشند.