مشاهده خبر

حذف 18,000 پرونده ی نیروی کار کبک

دولت کبک اعلام نمود که قصد دارد پرونده های سابمیت شده قبل از 2 آگوست 2018 را حذف نماید.خبرها حاکی از آن است که،تمامی پرونده های سابمیت شده قبل از این تاریخ کنسل خواهد شد و تمامی هزینه های دولتی نیز به متقاضیان عودت داده می شود.

مهاجرت | اقامت


سایمون جولین برت،وزیر مهاجرت  کبک بیان نمود: حذف این پرونده های QSWP ضروری است. زیرا دولت کبک اگر بخواهد تمامی این پرونده ها را بررسی نماید احتیاج به 2 سال ونیم زمان خواهد داشت.همچنین، وی گفت این عمل باعث خواهد شد که دولت بتواند افراد را با نیاز های واقعی کنونی ایالت کبک انتخاب کند و همچنین زمان بررسی پرونده از 36 ماه به 6 ماه کاهش یابد.

وی همچنین بیان نمود که پرونده های قبلی براساس سیستم تاریخ رسیدن پرونده بررسی می شد که با نیازهای نیروی کار کبک همخوانی نداشت. به نظر می رسد در بررسی پرونده های جدید مدرک زبان فرانسه نقشی مهم و اساسی را بازی خواهد کرد.

پیشنهاد ویزا یکصد: مطالعه ی زبان فرانسه و رسیدن به حد زبان B2 و تکمیل فرم ارزیابی سایت مهاجرتی، بررسی شرایط مهاجرتی و اقدام از راه های دیگر اقامت دائم برای کانادا می باشد.