گالری عکس کانادا از نظر کیفیت زندگی در سال 2018 در جایگاه نخست قرار گرفت