آموزشگاه زبان کامیاب

مهارت در زبان های خارجی ، ضروری ترین عنصر موفقیت مهاجر در کشورمورد نظر می باشد و بدیهی است که مجتمع بین المللی کار نیز در این راستا حضوری تعیین کننده و پررنگ داشته باشد .

در آغاز تاسیس این آموزشگاه ، جهت گیری آموزش ها برای کسب توفیق کارآموزان در امتحانات زبان انگلیسی به سبک بریتیش (IELTS) بود و به تدریج با ضرورت یافتن مهارت های ثانویه زبان ، برای متقاضیان مهاجرت ، دامنه آموزش ها به حوزه هایی نظیر سبک آمریکایی (TOEFL)، مهارت در زبان فرنسه برای کسب مدارک TEF، TEFaQ و همچنین زبان کره ای ، گسترش یافت .

علاوه بر کسب نصابهای لازم در امتحانات مربوطه ، کارآموزانی که تجربه شرکت در دوره های آموزشی آموزشگاه زبان کامیاب را داشته اند ، مهارتهای مکالمه روان به زبان خارجی را نیز در کلاسها و دوره های آموزش (conversation) فرا گرفته اند .