بارگذاری...

ویزای تحصیلی فرانسه

فرانسه بزرگترین کشور اروپای غربی و سومین کشور بزرگ در کل قاره اروپا به شمار می آید.پایتخت فرانسه شهر پاریس است که این شهر بزرگترین شهر این کشور و مرکز اصلی تجارت و فرهنگ فرانسه است.

بخش های شمالی و شمال شرقی فرانسه دارای آب و هوای معتدل  ,بخش های جنوبی آب و هوای مدیترانه ای, بخش های غربی دارای اقلیم اقیانوسی و شرق این کشور دارای آب و هوای کوهستانی میباشد.

فرانسه تاریخچه غنی و پربار دارد که سبب شده در گوشه و کنار آن بناهای تاریخی , قلعه ها و آثار معماری باشکوهی را ببینید که همگی نشانی از فرهنگ غنی این کشور بی نظیر هستند. این کشور در زمینه هایی چون فرهنگ, علوم بنیادی ,صنعت و فناوری ,هنر ,اقتصاد و سیاست یکی از کشورهای مهم و تاثیر گذار جهان میباشد.

درزمینه استعداد های بین المللی نیز فرانسه رامیتوان از نظر شاخص امید به زندگی از جمله کشورهای پیشرو دانست.استاندارهای بالای زندگی, تحصیلات و سلامت از جمله مواردی هستند که این کشور را برای یک زندگی ایده آل معرفی میکنند.

کشور فرانسه یکی از زیباترین کشورهای اروپایی است و در عین حال از قدرت اقتصادی خوبی برخورداراست.

سطح علمی دانشگاه ها ,امکان تحصیل رایگان و شرایط مطلوب زندگی موجب شده تا این کشورتبدیل به یکی از کشورهای پرطرفدار بین کشورهای اروپایی برای تحصیل دانشجویان بین المللی شود.