بارگذاری...

ویزای تحصیلی روسیه

روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد.روسیه کشوری صنعتی است و پایتخت آن مسکو میباشد.زبان رسمی این کشور روسی میباشد و واحد پول آن روبل است.این کشور به دلیل نزدیکی به قطب شمال دارای آب و هوایی سرد میباشد.

پهناور بودن این کشور سبب شده تا گوناگونی فرهنگ را در این کشور مشاهده فرمایید.روسیه دارای مکان های جذاب طبیعی, تاریخی و فرهنگی در تمامی نقاط این کشور میباشد.

بنا بر آمار سازمان جهانگردی, این کشور کشوری امن میباشد و موارد نا امنی در شهرهای بزرگ آن بسیار پایین گزارش شده است.

از آنجایی که تحصیل در این کشور هم به زبان روسی و هم به زبان انگلیسی امکان پذیر است همه ساله تعداد زیادی از دانشجویان بین المللی این کشوررا برای تحصیلات خود انتخاب میکنند.روسیه جهت ارائه دوره های تکمیلی از به روزترین تکنولوژی ها و امکانات استفاده میکند تا بتواند شرایط علمی منحصر به فردی را برای دانشجویان فراهم کند.