بارگذاری...

نامه های ارسال شده در سیستم آریما کبک چیست؟

در تاریخ 20 دسامبر 2019،اداره مهاجرت کبک،برای متقاضیانی که در سیستم مهاجرتی کبک به نام آریما پروفایل دارند نامه های رسمی ارسال کرد.

در این نامه ها بیان شده است که متقاضی می تواند پروفایل خود را در صورت تمایل برای بخش هایی آپدیت کند،اولین بخش از متقاضی پرسیده می شود که آیا می خواهد اطلاعات شغلی خود در سیستم آریما را با کارفرمایان کبکی به اشتراک بگذارد و کارفرمایان بتوانند با متقاضی ارتباط برقرار کنند. در بخش دیگری از متقاضی پرسیده می شود که آیا تمایل دارد با ویزای موقت (ویزای کار) وارد ایالت کبک شود؟ همچنین در این نامه ها باز هم تاکید می شود که تمایل به اقدام برای این دو گزینه در آریما هیچ تاثیر منفی بر روی اپلیکیشن اقامت دائم متقاضی در سیستم آریما نخواهد گذاشت.

برای  اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت به انواع ویزاهای کانادامراجعه کنید.