بارگذاری...

شرایط اخذ اقامت از طریق تولد در استرالیا

این،روزها متقاضیان مهاجرت به استرالیا با دغدغه ها و سوالات بسیاری مواجه هستند.یکی از این سوالات این است آیا اگر ما به استرالیا مهاجرت کنیم کودکی که در خاک کشور استرالیا به دنیا می آید پاسپورت کشور استرالیا را دریافت خواهد نمود؟ پاسخ این سوال مثبت است

این،روزها متقاضیان مهاجرت به استرالیا با دغدغه ها و سوالات بسیاری مواجه هستند.یکی از این سوالات این است آیا اگر ما به استرالیا مهاجرت کنیم کودکی که در خاک کشور استرالیا به دنیا می آید پاسپورت کشور استرالیا را دریافت خواهد نمود؟ پاسخ این سوال مثبت است طبق قوانین مهاجرتی استرالیا، کودکی که درخاک استرالیا به دنیا می آید،در صورتی که یکی از والدین وی  دارای  اقامت دائم استرالیا باشد کودک، پاسپورت استرالیایی دریافت می نماید.

این به این معنی است که کودکی که والدین آن با ویزای کار استرالیا،ویزای تحصیلی استرالیا و ویزای توریستی در استرالیا حضور دارند نمی توانند از حق شهروندی استرالیا استفاده نمایند.