بارگذاری...

اولین دوره امتیاز اکسپرس انتری در سال 2020 اعلام شد

اولین دوره امتیاز برای سال 2020 برنامه اکسپرس انتری کانادا در تاریخ 8 ژانویه 2020 اعلام شد. حداقل امتیاز CRS اعلام شده 473 است.در این دوره 3400 دعوتنامه برای متقاضیان صادر گردید.

اولین دوره امتیاز برای سال 2020 برنامه اکسپرس انتری کانادا در تاریخ 8 ژانویه 2020 اعلام شد.

حداقل امتیاز CRS اعلام شده 473 است.در این دوره 3400 دعوتنامه برای متقاضیان صادر گردید.

سیستم اکسپری انتری در سال 2015 معرفی شد و برای نیروی کار متخصص و نیروی کار ماهر فنی استفاده می گردد. تعداد پذیرش سال 2020 برای نیروی کار متخصص 85800 نفر می باشد.

برای بررسی شرایط خود  می توانید با مشاورین ما تماس حاصل نمایید.