بارگذاری...

انواع ویزاهای اقامت دائم کانادا

اقامت دائم کانادا از روش های مختلفی حاصل می گردد.

کانادا از نظر بخش های اخذ اقامت به 2 بخش فدرال و کبک تقسیم شده است.

بخش فدرال کانادا تمامی ایالت های کانادا به جز کبک را شامل می شود.

روش های اخذ اقامت عبارتند از :

  • اخذ اقامت دائم از طریق نیروی کار متخصص
  • اخذ اقامت دائم از طریق خوداشتغالی
  • اخذ اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری

از مزایای داشتن اقامت دائم کانادا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اقدام برای شهروندی کانادا ،زندگی کردن،ادامه تحصیل و کار کردن در هر نقطه ای از کانادا

بهره مندی از حقوق اجتماعی مانند: بیمه درمانی و……

و هزاران هزار مزیت دیگر

بخش مهاجرت به کانادا دفتر خدمات مشاوره ویزا یکصد از مشاوره تا اخذ ویزا همراه شما عزیزان می باشد.